zaterdag 19 mei 2007

Automarkt.


Afgelopen dinsdag de stoute schoenen aangetrokken om een bezoek te brengen aan de automarkt om daar te fotograferen en geluidsopnamen te maken. Best wel eng omdat deze markt in mijn ogen toch wel wat louche figuren aantrekt…
Bij de ingang een veiligheidsbeambte aangesproken. Nee, dit kon niet zomaar, ik moest me eerst vervoegen bij de loketten van de organisatie om permissie te krijgen. Op m’n fietsje over het terrein tussen alle auto’s door op zoek naar het gebouw waar ik me moest melden. Daar was het een drukte van jewelste…. Al snel vond ik het loket waar ik naar op zoek was en stelde mijn vraag aan de dame achter de desk.
Tja, degene die hier over ging was net in vergadering, of ik een moment kon wachten…. Na een tijdje wachten maakte ik kennis met het hoofd van de organisatie van de automarkt. Een zeer vriendelijke man, die bereid was om mij een rondleiding te geven.


Ik kon vrij foto’s en geluidsopnamen maken en terwijl we over het terrein liepen informeerde hij mij over de ins en outs van deze Europees grootste automarkt. Hij vertelde dat dit een zeer goed georganiseerde handelsplaats is. Een plek die mensen uit heel Europa aantrekt. Veel mensen uit het voormalige Oostblok. Omdat de controle zeer streng is resulteert dit in weinig problemen.
Luister hier naar een geluidsopname van deze rondleiding….


Alle auto’s die het terrein verlaten worden steekproefsgewijs gecontroleerd door politie en douane. Ook hier ben ik bij aanwezig geweest en kwam daar in contact met de wijkagent van Voordorp waar ik een leuk gesprek mee had.

Geen opmerkingen: