donderdag 19 juli 2007

Hostel de Hoek aan de Kögllaan.

Op de Kögllaan in Utrecht staat Hostel de Hoek.
Hostel de Hoek is een centrum waar het Leger des Heils zorg en een thuis biedt aan verslaafde dak en thuislozen.

Binnen de gemeente Utrecht werkt vanaf 2000 het Project´Binnenplaats´ aan de realisatie van opvangplaatsen voor verslaafde dak en thuislozen in de gemeente Utrecht.
Het project heeft twee belangrijke doelstellingen: het verbeteren van de leefsituatie voor deze groep en tegelijkertijd het verminderen van de overlast die deze groep veroorzaakt.
Hostel de Hoek is zo´n opvangplaats.Eind juni heb ik een bezoek gebracht aan dit Hostel en had ik een gesprek met Frank Vader, de beheerder.

Tot voor kort was de groep tijdelijk ondergebracht op de Sartreweg, maar deze tijdelijke locatie is inmiddels afgebroken. Op 16 november is het nieuwe gebouw geopend door Gerrit Zalm.
Het gebouw heeft 26 kamers waar 2 groepen van 13 bewoners leven. De groep bewoners is opgedeeld in twee fasen, twee leefgroepen. De bewoners van fase 2 kiezen ten opzichte van fase 1 voor meer zelfstandigheid binnen de mogelijkheden die er zijn. Van de bewoners van fase 1 wordt minder verwacht.
Doorstroming naar de fase 2 behoort tot de mogelijkheden.

De gemeente heeft onderzoek laten doen door een onafhankelijk onderzoeksbureau naar de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving.
Er zijn in totaal 3 metingen uitgevoerd.
De conclusie is dat de opening van de Hoek geen negatieve invloed heeft op het woon- en leefklimaat in de omgeving. Dit geldt zowel voor de netheid en het onderhoud van de omgeving als voor de veiligheid.De `Utrechtse aanpak` van de problematiek rond deze sociaal kwetsbare groep is inmiddels een voorbeeld voor de grote en middelgrote steden in de rest van het land.

Luister in de geluidendatabase naar de beheerder Frank Vader:
1. Uitleg over de organisatie.
2. Wat doet Hostel de Hoek.
3. Twee leefgroepen binnen het centrum.

Geen opmerkingen: