zondag 29 juli 2007

Kinderdagverblijf Villa Kakelbont.


Vorige week ben ik op bezoek geweest in Kinderdagverblijf Villa Kakelbont op de Brink en had een gesprek met Magreet de Bie, assistent leidinggevende van dit centrum.


Villa Kakelbont is in 1994 ontstaan uit een initiatiefgroep van de bewonersvereniging het “Groene Dak”.
Het kinderdagverblijf biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en maakt sinds januari 2007 deel uit van de overkoepelende organisatie Ludens.
Veel ouders uit de wijk Voordorp brengen hun kinderen naar dit dagverblijf.


Boven in het centrum huist de babygroep, een groep die voornamelijk verzorging nodig heeft. Beneden in het pand verblijft de peuter en dreumesgroep waar de groepsleidsters allerlei activiteiten mee doen.
Op iedere groep zitten 2 leidsters.
Luister in de database naar de geluidsfragmenten van de rondleiding (67 t/m 69).


Margreet vertelde over het ‘open deuren’ beleid. Dit beleid richt zich op de pedagogiek ‘van het luisteren’ in plaats van een pedagogiek ‘van het vertellen’. De kinderen mogen op bepaalde tijden zelf kiezen wat ze willen doen. Er zijn verschillende speelruimten gecreĆ«erd.
De taak van Villa Kakelbont is de kinderen zoveel als mogelijk de ruimte te bieden zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.
Communicatie tussen de ouders en de medewerkers staat hoog in het vaandel.


Voor meer informatie over Villa Kakelbont < klik hier.

Geen opmerkingen: